Arnhild Miljeteig

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Revisor Foreningsstyret Haugesund Senior Høyre 2008 2016