Aud Mallasvik Støfring

  • Naustdal Høgre
  • 95246274

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Naustdal Høgre 2011 2011
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Naustdal Høgre 2002 2004
Medlem Foreningsstyret Naustdal Høgre 2012 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Naustdal Høgre 1999 1999