Aud Strand

  • Modum Høyre
  • 3226 8360
  • 41607380

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 2015 2015
Leder Foreningsstyret Modum Høyre 2001 2001
Leder Foreningsstyret Modum Høyre 2003 2004
Leder Foreningsstyret Modum Høyre 2011 2015
Nestleder Foreningsstyret Modum Høyre 1999 2002
Nestleder Foreningsstyret Modum Høyre 2009 2011
Valgkampleder Foreningsstyret Modum Høyre 2001 2001
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Modum Høyre 1996 1998
Medlem Foreningsstyret Modum Høyre 2006 2008
Sekretær Foreningsstyret Modum Høyre 1993 1995
Kampanjeleder Foreningsstyret Modum Høyre 2009 2011
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Modum Høyre 2003 2004
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Modum Høyre 2009 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Modum Høyre 1995 1999
Varamedlem Fylkesting Buskerud Høyre 2003 2007
Varamedlem Foreningsstyret Modum Høyre 2006 2006
Varamedlem Foreningsstyret Modum Høyre 2008 2008
Varamedlem Kommunestyret Modum Høyre 2011 2015