Audun Tellnes

  • Fjell Høgre
  • 90029853

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Fjell Høgre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2011 2011
Medlem Foreningsstyret Fjell Høgre 2009 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Fjell Høgre 1996 2001