Bibi Thaiba Musavi

45030532 Send e-post

Tilhørighet

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 14 Nordstrand Høyre 2015 2019