Berit Solli

97070657

Tilhørighet

  • BF 12 Alna Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Bydelsforening BF 12 Alna Høyre 2019 -
Medlem Hovedstyre Oslo Høyre 2019 -
Medlem Representantskapet BF 12 Alna Høyre 2013 -
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Bydelsforening BF 12 Alna Høyre 2011 2019
Nestleder Bydelsforening BF 12 Alna Høyre 2018 2019
Medlem Foreningsstyret Åpne Høyre 2017 2018
Varamedlem Kommunestyret Oslo Høyre 2011 2015
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2012 2014
Leder Høyres Kvinneforum Hovedstyre Oslo Høyre 2012 2014
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 2013
Medlem Representantskapet BF 12 Alna Høyre 2011 2012
Kvinneforumansvarlig Bydelsforening BF 12 Alna Høyre 2007 2011
Medlem Hovedstyre Oslo Høyre 2009 2011
Leder Bydelsforening BF 12 Alna Høyre 2009 2011
Medlemsansvarlig Bydelsforening BF 12 Alna Høyre 2011 2011
Medlem Bydelsutvalg BF 12 Alna Høyre 2009 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2011 2011
Varamedlem Bydelsutvalg BF 12 Alna Høyre 2007 2009
Årsmøtevalgt Hovedstyre Oslo Høyre 2009 2009
Medlem Representantskapet Oslo Høyre 2009 2009
Medlem Representantskapet BF 12 Alna Høyre 2008 2009
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 12 Alna Høyre 2007 2007