Bård Glad Pedersen

  • BF 06 Ullern Høyre
  • Vesterålen Unge Høyre
  • 91801791
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Formann Arbeidsutvalget Nordland Unge Høyre 1997 1998
1. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2000 2002
2. viseformann Arbeidsutvalget Nordland Unge Høyre 1995 1997
Medlem Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 1998 2000
Politisk rådgiver Stortingsgruppen Høyre 2005 2007
Representant Fylkesting Nordland Høyre 1999 2001
Kandidat Kommunestyrenominerte Sortland Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Nordland Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Unge Høyres Landsforbund 2001 2001
Kandidat Stortingskandidater Nordland Høyre 2001 2001
Kandidat Stortingskandidater Nordland Høyre 2004 2005
Observatør Sentralstyret Høyre 2005 2007
Varamedlem Kommunestyret Sortland Høyre 1995 1999
Varamedlem Stortingsgruppen Nordland Høyre 2001 2005