Birgit Christenson

  • 3507 0305
  • 91118499

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Vinje Høgre 1991 1991
Varamedlem Kommunestyret Vinje Høgre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Vinje Høgre 2011 2011
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Vinje Høgre 1997 1999
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Vinje Høgre 2004 2005
Medlem Foreningsstyret Vinje Høgre 2001 2004
Medlem Foreningsstyret Vinje Høgre 2005 2006
Sekretær Foreningsstyret Vinje Høgre 1997 1999
Sekretær Foreningsstyret Vinje Høgre 2006 2010
Representant Kommunestyret Vinje Høgre 1992 1995
Kandidat Kommunestyret Vinje Høgre 1992 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Vinje Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Vinje Høgre 2003 2003