Birgit Osnes

  • BF 06 Ullern
  • Varamedlem - BF 06 Ullern - Bydelsutvalg
  • 94837148
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 06 Ullern 2015 2019