Camilla Smidesang

  • Sel Høyre
  • 95040566

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kumulert Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Sel Høyre 2007 2011
Representant Kommunestyret Sel Høyre 2011 2015
Nestleder Foreningsstyret Sel Høyre 2010 2015
Medlem Foreningsstyret Sel Høyre 2015 2016
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2007 2007