Nina Charlotte Hallberg

  • Bergen Høyre
  • Bergens Unge Høyre
  • Varamedlem - Hordaland Høyre - Fylkesting
  • Varamedlem - Bergenhus Høyre - Bydelsforening
  • 9848 4937
  • 98484937
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Fylkesting Hordaland Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2014 2015
Formann Foreningsstyret Sandnes UH 1990 1991
2. nestleder Bydelsforening Bergenhus Høyre 2005 2009
2. viseformann Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 2000
Leder Høyres Kvinneforum Bydelsforening Bergenhus Høyre 2000 2001
Medlem Arbeidsutvalget Rogaland Unge Høyre 1991 1993
Medlem Fylkesting Rogaland Høyre 1992 1995
Medlem Arbeidsutvalget Bergens Unge Høyre 1995 1996
Medlem Arbeidsutvalget Hordaland Unge Høyre 1997 1998
Medlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2000 2001
Medlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 2007 2010
Opplæringsleder Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 2000
Medlemsansvarlig Bydelsforening Bergenhus Høyre 2005 2013
Representant Bydelsforening Bergenhus Høyre 1998 2000
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1998 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2002 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2006 2007
Varamedlem Bydelsutvalg Bergenhus Høyre 1999 2003
Varamedlem Bydelsforening Bergenhus Høyre 2001 2004
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 1998 1998
Forslag Kommunestyrenominerte Bergen Høyre 2002 2002
Forslag Fylkestingsnominerte Hordaland Høyre 2002 2002