Dag-Egil Bull Sletholt

90969511

Tilhørighet

  • BF 01 Gamle Oslo Høyre
  • Aker Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kasserer Arbeidsutvalget Viken Høyre 2020 -
Kasserer Foreningsstyret Flå Høyre 2019 -
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Viken Høyre 2019 -
Fylkessekretær Ansatte i Høyre Viken Høyre 2019 -
Ansatt Ansatte i Høyre Viken Høyre 2019 -
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2014 2018
Ansatt Ansatte i Høyre Akershus Høyre 2014 2018
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2009 2013
2. nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2009 2012
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Hole Høyre 2003 2011
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Hole Høyre 2006 2011
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Hole Høyre 2006 2010
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2008 2009
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Hole Høyre 2003 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2003 2003