Dag-Egil Bull Sletholt

90969511

Tilhørighet

  • BF 01 Gamle Oslo Høyre
  • Aker Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Tilgang Husbesøkssystem Foreningens hjemmesider Høyre 2015 -
Internettredaktør Foreningens hjemmesider Viken Høyre 2018 -
Medlemsansvarlig Foreningens hjemmesider Akershus Senior Høyre 2018 -
Fylkessekretær Ansatte i Høyre Viken Høyre 2019 -
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Viken Høyre 2019 -
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ansatt Ansatte i Høyre Akershus Høyre 2014 2018
Fylkessekretær Arbeidsutvalget Akershus Høyre 2014 2018
Internettredaktør Foreningens hjemmesider Akershus Høyre 2014 2018
Kasserer Foreningens hjemmesider Akershus Høyre 2014 2018
Høyres Dugnads Dashboard Foreningens hjemmesider Akershus Høyre 2015 2018
Medlemsansvarlig Foreningens hjemmesider Buskerud Høyre 2018 2018
Medlemsansvarlig Foreningens hjemmesider Oppland Høyre 2018 2018
Medlemsansvarlig Foreningens hjemmesider Østfold Høyre 2018 2018
Tilgang Husbesøkssystem Foreningens hjemmesider Akershus Høyre 2015 2015
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2009 2013
2. nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2009 2012
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Hole Høyre 2003 2011
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 2011
Internettredaktør Foreningens hjemmesider Hole Høyre 2006 2011
Leder Foreningsstyret Hole Høyre 2006 2011
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Hole Høyre 2006 2010
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2008 2009
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Hole Høyre 2003 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2003 2003