Dag Ivar Winding-Sørensen

99543747

Tilhørighet

  • Lillestrøm Høyre
  • Lillestrøm Senior Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Sørum H 2015 2019
Varamedlem Fylkesting Akershus Høyre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Lillestrøm Høyre 2018 2019
Nestleder Foreningsstyret Sørum SH 2016 2019
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Foreningsstyret Akershus Senior Høyre 2011 2018
Senior Høyre-kontakt Foreningsstyret Sørum H 2011 2016
Leder Foreningsstyret Sørum SH 2012 2016
Varamedlem Kommunestyret Sørum H 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Sørum H 2014 2015
Forslag Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2014 2014
Senior Høyre-kontakt Foreningsstyret Sørum SH 2012 2012
Kandidat Kommunestyrenominerte Sørum H 2010 2011