Dag Willmann

90962224 Send e-post

Tilhørighet

  • Hitra Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kampanjeleder Foreningsstyret Hitra Høyre 2012 -
Leder Foreningsstyret Hitra Høyre 2015 -
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Hitra Høyre 2016 -
Gruppeleder Foreningsstyret Hitra Høyre 2015 2019
Gruppeleder Kommunestyret Hitra Høyre 2015 2019
Varamedlem Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Kandidat Stortingskandidater Sør-Trøndelag Høyre 2016 2017
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Gruppeleder Kommunestyret Hitra Høyre 2011 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2011 2011
Gruppeleder Kommunestyret Hitra Høyre 2003 2005
Representant Kommunestyret Hitra Høyre 2003 2005
Leder Foreningsstyret Hitra Høyre 2002 2004
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Hitra Høyre 2003 2004
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2003 2003
Nestleder Foreningsstyret Hitra Høyre 1998 2002
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 1995 1995