Dag Sverre Ekkje

  • Odda Høyre
  • 5364 7365
  • 47039248

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Odda Høyre 2007 2010
Varamedlem Kommunestyret Odda Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2011 2011
Nestleder Foreningsstyret Odda Høyre 1996 2005
Representant Kommunestyret Odda Høyre 1995 2010
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Odda Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Odda Høyre 2005 2010