Dag-Egil Bull Sletholt

Dag Egil Bull Sletholt

  • Fylkessekretær Akershus
  • BF 01 Gamle Oslo Høyre
  • Aker Unge Høyre
  • Fylkessekretær - Akershus Høyre - Arbeidsutvalget
  • 90969511
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Buskerud Høyre 2008 2009
Representant Kommunestyret Hole Høyre 2003 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Buskerud Høyre 2010 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Ringerike Høyre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Hole Høyre 2006 2011
2. nestleder Arbeidsutvalget Buskerud Høyre 2009 2012
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Hole Høyre 2006 2010
Representant Fylkesting Buskerud Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Hole Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Hole Høyre 2003 2007
Varamedlem Stortingsgruppen Buskerud Høyre 2009 2013