Dagne Skjærpe Aksnes

  • Hå Høyre
  • 5143 4837
  • 48228828

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Hå Høyre 2003 2015