Daljit Singh

  • Modum Høyre
  • 3278 0252
  • 40400376

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Modum Høyre 1999 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Modum Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Modum Høyre 2003 2015