Emilie Clarice Schäffer

Ansatt i NAV

Utdanning: Diplomøkonom, grunnfag i engelsk

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring: Bystyrerepresentant i Skien siden 2007.

92095203 Send e-post

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Skien Høyre
Profilbilde: Emilie Clarice Schäffer

Verv

Dette mener jeg

Kjempe for saker til det beste for våre innbyggere. Være en aktiv pådriver for vår region.