Eli Ragnhild Førde Aarskog

  • Eid Høgre
  • Leder - Eid Høgre - Foreningsstyret
  • Varaordfører - Eid Høgre - Kommunestyret
  • 5786 3333
  • +4741500215
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Eid Høgre 2015 2015
Varaordfører Kommunestyret Eid Høgre 2015 2019
Kampanjeleder Foreningsstyret Eide Høyre 2012 2015
Kampanjeleder Foreningsstyret Eid Høgre 2014 2016
Representant Kommunestyret Eid Høgre 1995 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Eid Høgre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2003 2003
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Eid Høgre 2012 2016