Elin Hetland Mong

  • Hå Høyre
  • Varamedlem - Hå Høyre - Kommunestyret
  • Varamedlem - Rogaland Høyre - Fylkesting
  • 5179 9671
  • +4747501246
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Gruppeleder Kommunestyret Hå Høyre 2007 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Hå Høyre 2015 2019
Varamedlem Stortingsgruppen Rogaland Høyre 2005 2009
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 2007 2011
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 2015 2019
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2008 2009
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2014 2015
Leder Foreningsstyret Hå Høyre 1998 2000
Leder Foreningsstyret Hå Høyre 2003 2005
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Rogaland Høyre 2006 2008
Sekretær Foreningsstyret Hå Høyre 1996 1999
Kampanjeleder Foreningsstyret Hå Høyre 2003 2005
Representant Kommunestyret Hå Høyre 1999 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 1998 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2001 2001
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2003 2003
Kandidat Stortingskandidater Rogaland Høyre 2004 2005
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2007 2007
Varamedlem Fylkesting Rogaland Høyre 1999 2007
Varamedlem Foreningsstyret Hå Høyre 2014 2015
Forslag Stortingskandidater Rogaland Høyre 2004 2004