Elisabeth Mo

  • 97148507

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Surnadal Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Surnadal Høyre 2011 2011
Kasserer Foreningsstyret Åsnes Høyre 1993 2000
Kandidat Kommunestyrenominerte Åsnes Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Åsnes Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Åsnes Høyre 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Hedmark Høyre 2000 2000
Kandidat Kommunestyrenominerte Surnadal Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Åsnes Høyre 2000 2011