Elizabeth Hannevig Karlsen

  • Hasvik Høyre
  • Varamedlem - Hasvik Høyre - Kommunestyret
  • 90716123
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 1991 1991
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 1995 1995
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 1999 1999
Varamedlem Kommunestyret Hasvik Høyre 2011 2015
Varamedlem Kommunestyret Hasvik Høyre 2015 2019
Kumulert Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 2014 2015
Leder Foreningsstyret Hasvik Høyre 1993 2010
1. nestleder Arbeidsutvalget Finnmark Høyre 1989 1990
Nestleder Foreningsstyret Hasvik Høyre 2010 2013
Gruppeleder Kommunestyret Hasvik Høyre 1992 2003
Kumulert Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 2007 2007
Medlem Fylkesting Finnmark Høyre 1999 1999
Medlem Fylkesting Finnmark Høyre 2002 2003
Sekretær Foreningsstyret Hasvik Høyre 1989 1993
Kampanjeleder Foreningsstyret Hasvik Høyre 2008 2010
Opplæringsleder Foreningsstyret Hasvik Høyre 1989 1999
Verveleder Foreningsstyret Hasvik Høyre 1989 1990
Representant Kommunestyret Hasvik Høyre 1988 1992
Representant Fylkesting Finnmark Høyre 2001 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 1991 1991
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Hasvik Høyre 2003 2003
Varamedlem Fylkesting Finnmark Høyre 1984 1987
Varamedlem Kommunestyret Hasvik Høyre 1984 1987
Varamedlem Fylkesting Finnmark Høyre 1988 1995
Varamedlem Foreningsstyret Hasvik Høyre 2013 2015