Ellen Inga O Hætta

  • Kautokeino Høyre
  • Varamedlem - Kautokeino Høyre - Kommunestyret
  • Kandidat - Finnmark Høyre - Stortingskandidater
  • Nestleder - Kautokeino Høyre - Foreningsstyret
  • Medlem - Høyres Samepolitiske Utvalg - Arbeidsutvalget
  • 7845 7022
  • +4790102055
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Kautokeino Høyre 2015 2019
Varamedlem Kommunestyret Kautokeino Høyre 2007 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 2015 2015
Kandidat Stortingskandidater Finnmark Høyre 2016 2017
Leder Foreningsstyret Kautokeino Høyre 1992 1996
Ordfører Kommunestyret Kautokeino Høyre 1988 1995
Gruppeleder Kommunestyret Kautokeino Høyre 1999 2003
Medlem Foreningsstyret Kautokeino Høyre 1996 2016
Representant Kommunestyret Kautokeino Høyre 1983 1987
Representant Kommunestyret Kautokeino Høyre 1988 1995
Representant Kommunestyret Kautokeino Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Finnmark Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Kautokeino Høyre 2007 2007
Varamedlem Arbeidsutvalget Finnmark Høyre 1993 1997
Forslag Stortingskandidater Finnmark Høyre 2008 2008