Elling Eikerapen

  • Åseral Høgre
  • Varamedlem - Åseral Høgre - Kommunestyret
  • 3828 5609
  • 95073685
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Gruppeleder Kommunestyret Åseral Høgre 1999 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Åseral Høgre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Åseral Høgre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Åseral Høgre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Vest-Agder Høyre 2010 2010
Formann Foreningsstyret Åseral Høgre 1989 1990
Leder Foreningsstyret Åseral Høgre 2006 2006
Leder Foreningsstyret Åseral Høgre 2007 2010
Leder Foreningsstyret Åseral Høgre 2011 2015
Gruppeleder Kommunestyrenominerte Åseral Høgre 1999 1999
Gruppeleder Foreningsstyret Åseral Høgre 2002 2007
Gruppeleder Foreningsstyret Åseral Høgre 2011 2015
Medlem Foreningsstyret Åseral Høgre 2015 2016
Sekretær Foreningsstyret Åseral Høgre 1996 2009
Kampanjeleder Foreningsstyret Åseral Høgre 2003 2009
Kampanjeleder Foreningsstyret Åseral Høgre 2014 2015
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Åseral Høgre 2003 2010
Fylkesstyremedlem Foreningsstyret Åseral Høgre 1990 1992
Fylkesstyremedlem Foreningsstyret Åseral Høgre 1994 2002
Styremedlem Foreningsstyret Åseral Høgre 1994 1996
Representant Fylkesting Vest-Agder Høyre 1999 2003
Kandidat Stortingskandidater Vest-Agder Høyre 1989 1992
Kandidat Fylkestingsnominerte Vest-Agder Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Vest-Agder Høyre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Vest-Agder Høyre 2003 2003
Fylkestingsmedlem Foreningsstyret Åseral Høgre 2002 2007
Varamedlem Foreningsstyret Åseral Høgre 1992 1994
Varamedlem Fylkesting Vest-Agder Høyre 1995 2003