Erling Kåsine

  • Luster Høgre
  • Indre Sogn Senior Høgre
  • Varamedlem - Sogn og Fjordane Senior Høgre - Foreningsstyret
  • Varamedlem - Luster Høgre - Kommunestyret
  • Kasserer - Luster Høgre - Foreningsstyret
  • Medlem - Indre Sogn Senior Høgre - Foreningsstyret
  • 5768 2716
  • 91308533
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Luster Høgre 2015 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 2010 2011
Formann Foreningsstyret Luster Høgre 1992 1998
Gruppeleder Kommunestyret Luster Høgre 1995 2003
Sekretær Foreningsstyret Luster Høgre 2014 2015
Opplæringsleder Foreningsstyret Luster Høgre 1992 1998
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 1991 1991
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Luster Høgre 2007 2007