Erling Lid

  • Sel Høyre
  • 6123 4317
  • 91712102

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Sel Høyre 2015 2015
Varamedlem Kommunestyret Sel Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2007 2007