Frode Revhaug

48022000

Tilhørighet

  • Frosta Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordfører Kommunestyret Frosta Høyre 2019 2023
Ordfører Foreningsstyret Frosta Høyre 2019 2023
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kampanjeleder Foreningsstyret Frosta Høyre 2016 2019
Gruppeleder Foreningsstyret Frosta Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Trøndelag Høyre 2018 2019
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Frosta Høyre 2018 2019
Gruppeleder Kommunestyret Frosta Høyre 2015 2019
Fylkesrådsmedlem Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Høyre 2015 2016
1. nestleder Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Høyre 2012 2016
Representant Fylkesting Nord-Trøndelag Høyre 2013 2015
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Frosta Høyre 2014 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2015 2015
Gruppeleder Kommunestyret Frosta Høyre 2007 2015
Gruppeleder Foreningsstyret Frosta Høyre 2011 2015
Kandidat Stortingskandidater Nord-Trøndelag Høyre 2012 2013
Varamedlem Fylkesting Nord-Trøndelag Høyre 2011 2013
Medlem Arbeidsutvalget Nord-Trøndelag Høyre 2006 2012
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2010 2011
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Frosta Høyre 2011 2011
Ordfører Kommunestyret Frosta Høyre 2009 2011
Representant Kommunestyret Frosta Høyre 1999 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Frosta Høyre 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Frosta Høyre 2003 2003
Gruppeleder Kommunestyret Frosta Høyre 1999 2003
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Frosta Høyre 1999 1999