Fredrik Tronhuus

Fredrik Tronhuus

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 2014 2015
Representant Fylkesting Vestfold Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Vestfold Høyre 2010 2011
Representant Fylkesting Vestfold Høyre 2011 2015
Kandidat Stortingskandidater Vestfold Høyre 2008 2009
Representant Kommunestyret Nøtterøy Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Nøtterøy Høyre 2011 2011
Leder Foreningsstyret Vestfold Unge Høyre 2008 2010
Leder Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2008 2010
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Vestfold Unge Høyre 2008 2010