Guro Angell Gimse

Politi

Relevant yrkeserfaring/politisk erfaring:
Arbeid:
Lensmannsbetjent, politioverbetjent, familievoldskoordinator, prosjektleder for nasjonalt prosjekt om vold i nærerelasjoner /æresrelatert vold (Konfliktrådet)
Gårdbruker som bierverv

Folkevalgte verv:
2011 - 2019: Representant i Sør-Trøndelag fylkesting
(2016-dd : Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og medlem av fylkesutvalget)
(2015-2016: Leder for kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune)
2011-2019: Formannskapsmedlem og kommunestyremedlem i Melhus kommune
Partiverv:
2011-2019: Formannskapsmedlem og kommunestyremedlem i Melhus kommune
2016-dd : Nestleder i infrastrukturkomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og medlem av fylkesutvalget (heltidspolitiker)
Partiverv:
2017-dd: Leder av kvinneforum i Trøndelag Høyre
2017-dd: AU-medlem Trøndelag Høyre
2015- dd: Styremedlem i Høyres kvinneforum
2013-2017: Leder av Kvinneforum i Sør-Trøndelag Høyre
2013-2017: 2. nestleder Sør-Trøndelag Høyre
2010-2015: Styremedlem Melhus Høyre

48011598 Send e-post

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Melhus Høyre
  • Melhus & omegn Unge Høyre
Profilbilde: Guro Angell Gimse

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2016 -
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Trøndelag Høyre 2017 -
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Sør-Trøndelag Høyre 2017 2021
Ansv - Samferdsel Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Ansv - Plan, utvikling, samf, miljø Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2015 2019
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Sør-Trøndelag Høyre 2016 2017
Gruppeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2015 2016
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 2016
2. nestleder Arbeidsutvalget Sør-Trøndelag Høyre 2013 2016
Gruppeleder Kommunestyret Melhus Høyre 2015 2016
Representant Fylkesting Sør-Trøndelag Høyre 2011 2015
Representant Kommunestyret Melhus Høyre 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2015 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2015 2015
Kvinneforumansvarlig Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 2015
1. nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 2015
Nestleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2012 2015
Styremedlem Foreningsstyret Melhus Høyre 2011 2012
Leder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 2011
Kandidat Fylkestingsnominerte Sør-Trøndelag Høyre 2010 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Melhus Høyre 2011 2011
Kampanjeleder Foreningsstyret Melhus Høyre 2009 2011