Gretha Evelin Thuen

91007353

Tilhørighet

  • Fredrikstad Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Fredrikstad Høyre 2019 2023
Representant Fylkesting Viken Høyre 2019 2023
Varamedlem Stortingsgruppen Østfold Høyre 2017 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kumulert Kommunestyrenominerte Fredrikstad Høyre 2018 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Viken Høyre 2018 2019
Varamedlem Kommunestyret Fredrikstad Høyre 2015 2019
Medlem Arbeidsutvalget Viken Høyre 2018 2019
1. nestleder Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2013 2018
Kasserer Foreningsstyret Fredrikstad Høyre 2015 2018
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2016 2017
Kandidat Kommunestyrenominerte Fredrikstad Høyre 2004 2015
Representant Fylkesting Østfold Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2010 2011
1. nestleder Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2004 2006
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2004 2005
Varamedlem Stortingsgruppen Østfold Høyre 2001 2005
Leder Høyres Kvinneforum Foreningsstyret Våler Høyre i Viken 1998 2005
Leder Høyres Kvinneforum Arbeidsutvalget Høyre 2000 2004
Leder Høyres Kvinneforum Sentralstyret Høyre 2002 2004
Styremedlem Arbeidsutvalget Østfold Høyre 2004 2004
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Våler Høyre i Viken 2003 2003
Ordfører Foreningsstyret Våler Høyre i Viken 1995 2003
Ordfører Kommunestyret Våler Høyre i Viken 1995 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Østfold Høyre 2003 2003
Medlem Sentralstyret Høyre 2001 2002
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 2000 2001
Medlem Formannskap Våler Høyre i Viken 1996 1999
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Våler Høyre i Viken 1999 1999
Kandidat Stortingskandidater Østfold Høyre 1996 1997
Representant Kommunestyret Våler Høyre i Viken 1995 1995
Ordfører Kommunestyret Våler Høyre i Viken 1992 1995
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Våler Høyre i Viken 1995 1995
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Våler Høyre i Viken 1991 1991