Gülsüm Koc

  • BF 11 Stovner
  • Aker Unge Høyre
  • Varamedlem - Oslo Høyre - Kommunestyret
  • Nestleder - BF 11 Stovner - Bydelsforening
  • 93835018
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 11 Stovner 2011 2015
Varamedlem Kommunestyret Oslo Høyre 2011 2013
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 2011 2011
2. nestleder Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2012 2013
Medlem Bydelsforening BF 11 Stovner 2011 2015
Medlemsansvarlig Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2012 2013
Representant Kommunestyret Oslo Høyre 2013 2015