Gudbrand Skjåk

  • Sel Høyre
  • Gruppeleder - Sel Høyre - Kommunestyret
  • Gruppeleder - Sel Høyre - Foreningsstyret
  • Kasserer - Sel Høyre - Foreningsstyret
  • Sekretær - Sel Høyre - Foreningsstyret
  • 6123 0088
  • +4745250774
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2015 2015
Gruppeleder Kommunestyret Sel Høyre 2015 2019
Varamedlem Kommunestyret Sel Høyre 2007 2011
Gruppeleder Kommunestyret Sel Høyre 2014 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Sel Høyre 2011 2015
Gruppeleder Foreningsstyret Sel Høyre 2014 2019
Medlemsansvarlig Foreningsstyret Sel Høyre 2009 2015
Representant Kommunestyret Sel Høyre 1999 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Sel Høyre 2007 2007
Varamedlem Kommunestyret Sel Høyre 1995 1999