Gudbrand Sukke Gulaker

  • 99580780

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Oppdal Høyre 2007 2011
Varamedlem Kommunestyret Oppdal Høyre 2015 2017
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppdal Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppdal Høyre 2014 2015
Kumulert Kommunestyrenominerte Oppdal Høyre 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Oppdal Høyre 2007 2007