Henrik Asheim

Utdanning:
Videregående studiespesialiserende, Valler videregående skole 1999-2002.
Retorikk, kommunikasjon og ledelse, BI, 2012-2013.

Relevant Yrkeserfaring/politisk erfaring:
Leder Bærum Unge Høyre 2003-2004.
Ungdomssekretær Akershus Unge Høyre 2003-2004.
Politisk rådgiver Akershus Høyre 2004-2005.
Leder i Unge Høyre 2008-2012.
Medlem Arbeidsutvalget i Høyres Hovedorganisasjon 2008-2012.
Medlem av Bærum kommunestyre 2007-2011.

Sosiale medier

Tilhørighet

  • Bærum Høyre
  • Bærum Unge Høyre
  • Bærum Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Statsråd Regjeringen Høyre 2020 -
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2017 2020
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2016 2017
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Akershus Høyre 2013 2017
Stortingsrepresentant Hovedstyre Bærum Høyre 2015 2016
Ansatt Ansatte i Høyre Høyre 2012 2013
Varamedlem Stortingsgruppen Akershus Høyre 2009 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2012 2013
Leder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2008 2012
Ansatt Ansatte i Høyre Unge Høyres Landsforbund 2012 2012
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Høyre 2008 2012
Representant Fylkesting Akershus Høyre 2007 2011
Representant Kommunestyret Bærum Høyre 2007 2011
Medlem Arbeidsutvalget Bærum Høyre 2004 2011
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2008 2009
1. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2007 2008
2. nestleder Sentralstyret Unge Høyres Landsforbund 2006 2007
Kandidat Fylkestingsnominerte Akershus Høyre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Bærum Høyre 2007 2007
Leder Arbeidsutvalget Akershus Unge Høyre 2005 2006
1. nestleder Arbeidsutvalget Akershus Unge Høyre 2004 2005
Kandidat Stortingskandidater Akershus Høyre 2004 2005