Heidi Nordby Lunde

Utdanning: PR & kommunikasjon, BI

Relevant yrkeserfaring / politisk erfaring: Bakgrunn fra privat næringsliv, markedsføring og kommunikasjon, innenfor teknologi, sosiale medier og delingsøkonomi. Aktiv samfunnsdebattant i en årrekke.

40019747

Sosiale medier

Tilhørighet

  • BF 02 Grünerløkka Høyre
  • DKSF

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Hovedstyre Oslo Høyre 2018 -
Leder Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2018 -
Leder Representantskapet Oslo Høyre 2018 -
Stortingsrepresentant Representantskapet Oslo Høyre 2013 2021
Stortingsrepresentant Stortingsgruppen Oslo Høyre 2013 2021
Stortingsrepresentant Hovedstyre Oslo Høyre 2013 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2017 2017
Varamedlem Bydelsutvalg BF 02 Grünerløkka Høyre 2011 2015
Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2012 2014
Arbeidsutvalgsmedlem Hovedstyre Oslo Høyre 2012 2014
Varamedlem Stortingsgruppen Oslo Høyre 2009 2013
Toppkandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2013 2013
Hovedstyrevalgt Arbeidsutvalget Oslo Høyre 2010 2012
Leder Bydelsforening BF 02 Grünerløkka Høyre 2008 2011
Medlem Hovedstyre Oslo Høyre 2009 2011
Medlemsansvarlig Bydelsforening BF 02 Grünerløkka Høyre 2010 2011
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 02 Grünerløkka Høyre 2011 2011
Kandidat Stortingskandidater Oslo Høyre 2009 2009
Årsmøtevalgt Hovedstyre Oslo Høyre 2008 2009
Kampanjeleder Bydelsforening BF 02 Grünerløkka Høyre 2005 2008
Nestleder Bydelsforening BF 02 Grünerløkka Høyre 2005 2008
Kandidat Bydelsutvalgsnominerte BF 02 Grünerløkka Høyre 2007 2007
Medlem Foreningsstyret DKSF 1997 1999

Dette mener jeg

Høyre trenger en klar liberal stemme som har troverdighet på likestilling og menneskerettigheter, og samtidig er tydelig på økonomisk og næringsretta politikk. Jeg vil jobbe for vekst og verdiskapning i privat næringsliv for å sikre en bærekraftig velferd, omstille offentlig sektor.