Haagen Severin Nilson Poppe

95169325

Tilhørighet

  • Arendal Høyre
  • Aker Unge Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Fylkesting Agder Høyre 2019 2023
Representant Kommunestyret Arendal Høyre 2019 2023
Varamedlem Stortingsgruppen Aust-Agder Høyre 2017 2021
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Fylkesting Aust-Agder Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Agder Høyre 2018 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Arendal Høyre 2018 2019
Kandidat Stortingskandidater Aust-Agder Høyre 2016 2017
Desisjonskomité Arbeidsutvalget Aust-Agder Unge Høyre 2015 2016
Fylkestingsmedlem Foreningsstyret Arendal Høyre 2015 2016
Unge Høyre Representantskapet Oslo Høyre 2015 2016
Medlem Arbeidsutvalget Oslo Unge Høyre 2015 2016
Kandidat Fylkestingsnominerte Aust-Agder Høyre 2014 2015
Leder Arbeidsutvalget Aust-Agder Unge Høyre 2013 2015
Unge Høyre-leder Arbeidsutvalget Aust-Agder Høyre 2014 2015
Unge Høyre-leder Foreningsstyret Arendal Høyre 2014 2014
Nestleder Foreningsstyret Arendal & omegn Unge Høyre 2012 2014
2. nestleder Arbeidsutvalget Aust-Agder Unge Høyre 2012 2013