Haagen Blakstad

  • 6390 7311
  • 99375447

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Kommunestyret Nes Høyre i Akershus 2011 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Nes Høyre i Akershus 2011 2011
Leder Foreningsstyret Nes Høyre i Akershus 1999 2001
Kasserer Foreningsstyret Nes Høyre i Akershus 2003 2003
Verveleder Foreningsstyret Nes Høyre i Akershus 2000 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Nes Høyre i Akershus 1995 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Nes Høyre i Akershus 2003 2003
Varamedlem Kommunestyret Nes Høyre i Akershus 2003 2007
Varamedlem Foreningsstyret Nes Høyre i Akershus 2007 2010