Haagen Hanestad

  • 91125565

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Rendalen Høyre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Rendalen Høyre 2009 2015