Harald Stakkestad

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Tysvær Høyre 2007 2007
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Tysvær Høyre 2011 2011
Ordfører Kommunestyret Tysvær Høyre 2007 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Rogaland Høyre 2014 2015
Representant Fylkesting Rogaland Høyre 2015 2019
Leder Foreningsstyret Tysvær Høyre 1999 2002
Leder Foreningsstyret Tysvær Høyre 2005 2006
Representant Kommunestyret Tysvær Høyre 1992 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Tysvær Høyre 1991 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Tysvær Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Tysvær Høyre 2003 2003