Heidi Karin Sandve Ege

  • Hå Høyre

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2011 2011
Varamedlem Kommunestyret Hå Høyre 2007 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2014 2015
Nestleder Foreningsstyret Hå Høyre 2008 2010
Kandidat Kommunestyrenominerte Hå Høyre 2007 2007