Henning Lundekvam

  • 91570143

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2011 2011
Representant Kommunestyret Fjell Høgre 2011 2015
Varamedlem Kommunestyret Fjell Høgre 2007 2011
Leder Foreningsstyret Fjell Høgre 2016 2016
Medlem Foreningsstyret Fjell Høgre 2015 2015
Kampanjeleder Foreningsstyret Fjell Høgre 2010 2013
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2003 2003
Kandidat Kommunestyrenominerte Fjell Høgre 2007 2007
Varamedlem Foreningsstyret Fjell Høgre 2015 2016