Henry Ståle Farstad

  • Fræna Høyre
  • Molde & Fræna Unge Høyre
  • Varamedlem - Møre og Romsdal Høyre - Fylkesting
  • Nestleder - Fræna Høyre - Foreningsstyret
  • 7151 7890
  • 90014828
  • Send e-post

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 2011 2011
Varaordfører Kommunestyret Fræna Høyre 2011 2015
Representant Kommunestyret Fræna Høyre 1995 2011
Varamedlem Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 2015 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2014 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2010 2011
Leder Foreningsstyret Fræna Høyre 2015 2016
Kumulert Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 2003 2003
Kumulert Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 1995 1995
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 1999 1999