Ivar Haarstad

91866093

Tilhørighet

  • Levanger Høyre
  • Levanger Senior Høyre

Verv

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Medlem Foreningsstyret Trøndelag Senior Høyre 2020 -
Senior Høyre-kontakt Foreningsstyret Levanger Høyre 2019 -
Leder Foreningsstyret Levanger Senior Høyre 2012 -
Varamedlem Kommunestyret Levanger Høyre 2015 2023
Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Fylkesting Trøndelag Høyre 2018 2019
Kandidat Fylkestingsnominerte Trøndelag Høyre 2018 2019
Kandidat Kommunestyrenominerte Levanger Høyre 2019 2019
Senior Høyre-leder Foreningsstyret Levanger Høyre 2013 2018
Varamedlem Fylkesting Nord-Trøndelag Høyre 2015 2018
Kandidat Stortingskandidater Nord-Trøndelag Høyre 2016 2017
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2014 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Levanger Høyre 2015 2015
Senior Høyre Foreningsstyret Levanger Høyre 2013 2014
Kandidat Kommunestyrenominerte Levanger Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Levanger Høyre 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Levanger Høyre 2003 2003
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 2003 2003
Representant Kommunestyret Levanger Høyre 1999 2003
Leder Foreningsstyret Levanger Høyre 1997 2002
Kandidat Stortingskandidater Nord-Trøndelag Høyre 2000 2001
Kandidat Fylkestingsnominerte Nord-Trøndelag Høyre 1999 1999
Kandidat Kommunestyrenominerte Levanger Høyre 1999 1999
Nestleder Foreningsstyret Levanger Høyre 1995 1997