Idar Klungervik

  • 95246650

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Snillfjord Høyre 2011 2011
Representant Kommunestyret Snillfjord Høyre 2011 2015