Iftikhar Mahmood

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Varamedlem Bydelsutvalg BF 15 Søndre Nordstrand Høyre 2015 2016