Ingrid Astor

  • 5771 2530
  • 91822126

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Ordførerkandidat Kommunestyrenominerte Høyanger Høgre 2003 2003
Representant Kommunestyret Høyanger Høgre 2003 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Høyanger Høgre 2015 2015
Kandidat Kommunestyrenominerte Høyanger Høgre 2011 2011
Formann Foreningsstyret Høyanger Høgre 1993 1996
Leder Foreningsstyret Høyanger Høgre 2011 2012
Leder Foreningsstyret Sunnfjord/Ytre Sogn Senior Høgre 2011 2014
Valgkampleder Foreningsstyret Høyanger Høgre 2005 2006
Gruppeleder Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 1988 1995
Medlem Sentralstyret Høyre 1989 1990
Medlem Foreningsstyret Høyanger Høgre 2005 2008
Sekretær Foreningsstyret Sogn og Fjordane Senior Høgre 2011 2016
Kampanjeleder Foreningsstyret Høyanger Høgre 2005 2008
Kampanjeleder Foreningsstyret Høyanger Høgre 2011 2011
Representant Arbeidsutvalget Sogn og Fjordane Høgre 1990 1995
Representant Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 1995 2003
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 1989 1993
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 1990 1991
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 1995 1995
Kandidat Stortingskandidater Sogn og Fjordane Høgre 1996 1997
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 1999 1999
Kandidat Fylkestingsnominerte Sogn og Fjordane Høgre 2006 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Høyanger Høgre 2007 2007
Helse og Sosial Fylkesting Sogn og Fjordane Høgre 1999 2003
Varamedlem Stortingsgruppen Sogn og Fjordane Høgre 1985 1993