Ingvar Aabrek Klingenberg

  • Hitra Høyre
  • 48040530

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2011 2011
Kandidat Kommunestyrenominerte Hitra Høyre 2015 2015
Varamedlem Foreningsstyret Hitra Høyre 2012 2016