Ingve Drågen

  • Fræna Høyre
  • 91570706

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Representant Kommunestyret Fræna Høyre 2007 2011
Varamedlem Fylkesting Møre og Romsdal Høyre 2011 2015
Kandidat Fylkestingsnominerte Møre og Romsdal Høyre 2010 2011
Kumulert Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 2007 2007
Kandidat Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 1991 1991
Kandidat Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 1995 1995
Kandidat Kommunestyrenominerte Fræna Høyre 2003 2003
Varamedlem Foreningsstyret Fræna Høyre 1995 2012