Ivar Atterås

  • BF 10 Grorud
  • Medlem - BF 10 Grorud - Bydelsforening
  • 91721996

Verv Utvalg Organisasjon Start Slutt
Leder Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1999 2003
Leder Bydelsforening BF 10 Grorud 2009 2010
Fung. formann Bydelsforening BF 10 Grorud 2009 2009
Nestleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1998 1999
Nestleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 2001 2003
Nestleder Bydelsforening BF 10 Grorud 2007 2009
Nestleder Bydelsforening BF 10 Grorud 2012 2013
Gruppeleder Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1999 2001
Gruppeleder Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1999 2003
Gruppeleder Bydelsutvalg BF 10 Grorud 2010 2011
Medlem Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1992 1995
Medlem Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1993 1995
Medlem Bydelsforening Gammel BF 19 Grorud 1996 1998
Medlem Bydelsforening BF 10 Grorud 2003 2005
Medlem Bydelsforening BF 10 Grorud 2011 2012
Kandidat Kommunestyrenominerte Oslo Høyre 1999 1999
Nestleder BU-gruppen Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1996 1999
Nestleder BU-gruppen Bydelsutvalg BF 10 Grorud 2003 2007
Varamedlem Bydelsutvalg Gammel BF 19 Grorud 1995 1996
Varamedlem Bydelsutvalg BF 10 Grorud 2007 2010